طراحی و ساخت بخش کنترل موشک با قابلیت رهگیری هدف به‌وسیله پردازش ویدیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،سنندج، ایران

2 دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و اجرای ایده‌ای جدید با استفاده از پردازش تصویر به‌منظور بهبود عملکرد بخش کنترل موشک هوا پایه است. در طرح پیشنهادی دوربینی در دماغه موشک تعبیه‌شده که تصاویر ثبت‌شده را به‌وسیله فرستنده به گیرنده‌های سیستمی در ایستگاه زمینی ارسال می‌کند و پس از پردازش تصاویر دریافتی، به‌منظور هدایت موشک به سمت هدف، دستورات کنترلی به بخش کنترل موشک ارسال می‌شود. علاوه بر این، شناسایی و تشخیص هدف در آسمان، هدایت موشک تا لحظه اصابت، قرارگیری موشک و هدف در یک راستا و تعقیب و رهگیری هدف توسط موشک در هر محور در این پژوهش بررسی‌شده است. برای تشخیص نوع اهداف هوایی، ابعاد آن‌ها در فواصل مختلف مورد بررسی قرارگرفته است این عمل باعث می شود تا اهداف نظامی و غیر نظامی در فواصل مختلف تشخیص داده شده شوند . همچنین پرتاب و هدایت موشک در شرایط آب و هوایی خیلی گرم، خیلی سرد و معتدل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Implementing of Missile Control Section with Capability of Tracking the Target by Video Processing

نویسندگان [English]

  • Farsad Heidari 1
  • Fariborz Parandin 2
1 Electrical Department, Azad university of Sanandaj, Sanandaj, Iran
2 Department of Electrical, Azad university of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The goal of this study is to design and implement a new idea for an air-launched missile control unit using digital video processing. In this study, it endeavored to transmit the captured videos through a camera embedded in the nose of the missile via a video transceiver and after processing, the ground station relays the appropriate command to the missile to steer toward its target. Moreover, it’s desired to detect a target in the sky and both stay in one direction until hit the target when intercepting toward the target and the missile intercepts the target in every direction. Additionally, we intend to investigate the launch of a missile in various weather conditions. To identify the type of aerial targets, the dimensions are studied at different intervals, which makes military and non-military goals detected at different intervals. in this investigation, it’s endeavored to study the launch of a missile in three weather conditions including cold, hot, and mild.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface-to-Air Missile
  • Digital Video Processing
  • Video and Data Transceiver
  • Labview