درباره نشریه

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در راستای ارتقاء سطح دانش تخصصی دفاع الکترونیکی و مقوله مهم جنگ الکترونیک در کشور و همچنین  ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران، محققان و دانشجویان علاقمند به این حوزه فصلنامه "پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیک" را منتشر نموده است. لازم به ذکر است این فصلنامه از نیروی انسانی و همچنین اعضای هیات تحریریه متخصص از اساتید مطرح این حوزه در کشور بهره می برد و امید است محققان با علم به تدوین مقالات جدید و دارای نوآوری های نوین گام موثری را در افزایش سطح دانش تخصصی این حوزه بردارند.

حوزه های مرتبط به این فصلنامه به شرح ذیل می باشد:

  • سامانه های جمع آوری اطلاعات ارتباطی و راداری(گیرنده های ارتباطی و راداری، آنتن)
  • پردازش سیگنال ارتباطی و راداری
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل داده ها (جمع اوری ،الگوریتها، رمز و آشکارسازی)
  • مدل سازی و شبیه سازی (تکنیک های اختلال و فریب الکترونیکی،تکنیکهای حفاظت الکترونیکی،کلاتر، دکوی، سطح مقطع راداری، انتشار امواج ارتباطی و راداری)
  • فناوری های نوپدید و نوظهور در سامانه های دفاع الکترونیکی (فرامواد ،تراهرتز، مادون قرمز،طیف گسترده و ...)
  •  فناوریهای اپتیک و لیزری و انرژی مستقیم
  • مدیریت، برنامه ریزی و سناریو نویسی در حوزه دفاع الکترونیکی
  • سایر حوزه های مرتبط ( ادوات مایکروویو و مخابرات ماهواره ای و ...)

تذکر:

1- توجه گردد که مقالات ارسالی نباید در نشریات و کنفرانس های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت همزمان ارسال شده باشند.

2- از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری فرمت نشریه را کاملا رعایت نمایید.

 

 

آدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان شهید عبدالهی، خیابان دانشگاه هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دفتر مجله پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی