تماس با ما

آدرس : تهران، مهرآباد جنوبی، انتهای خیابان شمشیری، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، معاونت پژوهش ،دبیرخانه مجله پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی

ایمیل: joeds2023@gmail.com
شماره تماس: 64032292 (۲۱) ۹۸+
کد پستی :۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

 


CAPTCHA Image