فصلنامه "پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی" در راستای توسعه فرهنگ  دفاع الکترونیکی و همچنین به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای کمک و ارتقای دانش این حوزه مهم در کشور و نیل به  پیشرفت­ها و دستاوردهای علمی و تخصصی جدید ، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

  • سامانه های جمع آوری اطلاعات ارتباطی و راداری(گیرنده های ارتباطی و راداری، آنتن)
  • پردازش سیگنال ارتباطی و راداری
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل داده ها (جمع اوری ،الگوریتها، رمز و آشکارسازی)
  • مدل سازی و شبیه سازی (تکنیک های اختلال و فریب الکترونیکی،تکنیکهای حفاظت الکترونیکی،کلاتر، دکوی، سطح مقطع راداری، انتشار امواج ارتباطی و راداری)
  • فناوری های نوپدید و نوظهور در سامانه های دفاع الکترونیکی (فرامواد ،تراهرتز، مادون قرمز،طیف گسترده و ...)
  •  فناوریهای اپتیک و لیزری و انرژی مستقیم
  • مدیریت، برنامه ریزی و سناریو نویسی در حوزه دفاع الکترونیکی
  • سایر حوزه های مرتبط ( مخابرات ماهواره ای و ادوات مایکرویو و ...)

فصلنامه پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی، یک نشریه از نوع دسترسی آزاد (Open Access) است و هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دریافت، داوری، چاپ و مشاهده مقالات دریافت نمی‌کند.

همچنین اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع داده می‌شود.

این نشریه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، اسفند 1402 

ابر واژگان