اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 37
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 4

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 20
تعداد مشاهده مقاله 1351
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 819
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 70 %