اخبار و اعلانات

نهمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران

نهمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران در آبان ماه 1403 در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار خواهد گردید. مقالات برگزیده در نشریه سامانه های دفاع الکترونیکی قابل چاپ خواهند بود.

مطالعه بیشتر