بهینه سازی عملکرد شکل دهنده پرتو هماهنگ در حافظه فرکانسی رادیویی دیجیتال (DRFM) به منظور استفاده در اخلالگرهای راداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

امروزه برتری در حوزه جنگ الکترونیک، مستلزم استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مناسب در زمان مناسب است. یکی از اختراعات مهم در اقدامات ضد الکترونیکی، حافظه فرکانسی رادیویی دیجیتال (DRFM) است که نقش مهمی در سامانه های ضد الکترونیک دارد. این ابزار، یک سامانه ذخیره سازی سیگنال های مخابراتی است که میزان اثر بخشی سامانه اختلال در برابر شکل موج های پیچیده را تا چند دسی بل افزایش می‌دهد. تجزیه و تحلیل این سیگنال‌ها در DRFM به کمک ابزارهای پردازش سیگنال صورت می‌گیرد. در این مقاله با بکارگیری روش همسونهی تداخل پیشنهادی بهینه شده مبتنی بر تعریف تابع هدف، عملکرد شکل دهنده پرتو هماهنگ بهینه سازی شده است. شکل دهنده پرتو هماهنگ پیشنهادی مورد استفاده، نتیجه عملکرد اقدامات اختلالی در جنگ الکترونیک را بهبود خواهد بخشید. در روش پیشنهادی با ارائه یک تابع هدف، مجموع نرخ اختلال بیشینه می شود. بدین منظور، معیارهای نرخ خطای بیت و تداخل ایجاد شده ارزیابی شده است. نتایج ارزیابی نشان از کاهش نرخ خطای بیت تا 6 درصد و تداخل تا 5 درصد نسبت به شکل دهنده پرتو هماهنگ با افزایش تعداد اهداف دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of coordinated beam forming in digital radio frequency memory (DRFM) for use in radar jammer

نویسندگان [English]

  • khodadad halili 1
  • Hasan Mohammadi 2
1 Faculty of Computer Engineering, Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology
2 Masters student,,Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology
چکیده [English]

Nowadays, superiority in the field of electronic warfare requires the use of the appropriate techniques and tools at the right time. One of the important inventions in counter-electronic measures is digital radio frequency memory (DRFM), which plays an important role in counter-electronic systems. This tool is a telecommunication signal storage system that increases the effectiveness of the interference system against complex waveforms by several decibels. The analysis of these signals in DRFM is done with the help of signal processing tools. In this research, the optimized proposed interference based on the definition of the objective function will improve the performance of the coordinated beam forming. Based on the proposed coordinated beam former, the result of the performance of the disruptive actions in electronic warfare will be done. In the proposed method, the proposed coordinated beams try to maximize the sum of the perturbation rates by presenting a target function. The proposed method is evaluated on the criteria of bit error rate and generated interference. The evaluation results show a reduction in bit error rate of up to 6% compared to the method and an interference of up to 5% compared to the beam generator in line with the increase in the number of targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic warfare
  • digital radio frequency memory
  • digital signal processing
  • frequency domain
  • synchronous beam forming