طراحی وشبیه سازی رزوناتورفرامواد جهت بهبود پهنای باند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه افسری امام علی، تهران ،ایران

چکیده

در این مقاله ابتدا به تعریف مبانی متامتریال و جاذب‌های الکترومغناطیسی و سپس به بررسی رزوناتور CR-SRR با استفاده ازجاذب فراماده پرداختیم. یکی از ویژگی‌های این طراحی وساختار شبیه سازی شده ابعاد بسیار کوچکتر ازساختار طراحی شده قبلی می باشد که باعث صرفه جویی در هزینه‌های ساخت آن ‌می‌شود. متامتریال طراحی شده در این مقاله رابه صورت عددی و تجربی برای کاربردهای رادار و Wi-Fi بررسی و شبیه سازی نمودیم. این فراماده ، سه فرکانس رزونانس GHZ 3. 3،GHZ 2. 5 و GHZ 1. 8 ایجادمی کند. کل ابعاد سلول واحد شبیه سازی شده 8 × 8 × 274. 1 میلی متر است. فرکانس 3. 3 گیگاهرتز در رادار هواشناسی استفاده ‌می‌شود. وازفرکانس 20. 5 گیگاهرتز به طور گسترده در Wi-Fi برای برنامه‌های کاربردی با پهنای باند بالا و سرعت بالا استفاده ‌می‌شود. طراحی رزوناتور فراماده با ابعاد بهینه شده که باعث افزایش پهنای باند به بیش از 32% و بهبود یافتن پارامتر پراکندگی S تا 50. 60% درمحدوده فرکانس Wi-Fi ‌می‌باشد. این ویژگی‌ها باعث بالا رفتن حساسیت وکارایی متمایز رزوناتور فراماده شبیه سازی شده دراین مقاله شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and simulation of metamaterial resonator to improve bandwidth

نویسنده [English]

  • Yahya Nilbargi
Emam ali, tehran , iran
چکیده [English]

In this article, we first defined the basics of metamaterials and electromagnetic absorbers, and then investigated the CR-SRR resonator using metamaterial absorbers. One of the features of this design and simulated structure is much smaller dimensions than the previously designed structure, which saves its construction costs. The metamaterial designed in this article was investigated and simulated numerically and experimentally for radar and Wi-Fi applications. This metamaterial creates three resonance frequencies of GHZ 3.3, GHZ 2.5 and GHZ 1.8. The total dimensions of the simulated unit cell are 8 × 8 × 274.1 mm. 3.3 GHz frequency is used in weather radar. The 20.5GHz frequency is widely used in Wi-Fi for high-bandwidth and high-speed applications. The design of the metamaterial resonator with optimized dimensions increases the bandwidth to more than 32% and improves the dispersion parameter S to 50.60% in the Wi-Fi frequency range. These features have increased the sensitivity and distinctive performance of the metamaterial resonator simulated in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resonator
  • metamaterial
  • substrate
  • permeability coefficient
  • radar absorbers