آنتن همه جهته با قطبش افقی با استفاده از فراسطح استوانه ای برای کاربردهای نقطه به چند نقطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه فناوری ماهواره، دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به طراحی، شبیه سازی آنتن همه جهته با قطبش افقی پرداخته‌ایم. ایده به کارگرفته شده در این آنتن استفاده از فراسطوح استوانه‌ای شکل جهت چرخش قطبش عمودی به افقی می‌باشد. استفاده از این روش قابلیت طراحی آنتن‌های همه جهته با قطبش افقی و بهره بالا را ارائه خواهد کرد. این آنتن برای فرکانس کاری 5.8GHz که فرکانس ارتباطی نقطه به نقطه و یا نقطه به چند نقطه است، طراحی شده است. آنتن طراحی شده دارای حداکثر بهره بیش از 4dB و تلفات بازگشتی کمتر از -15dB می‌باشد.

در این مقاله به طراحی، شبیه سازی آنتن همه جهته با قطبش افقی پرداخته‌ایم. ایده به کارگرفته شده در این آنتن استفاده از فراسطوح استوانه‌ای شکل جهت چرخش قطبش عمودی به افقی می‌باشد. استفاده از این روش قابلیت طراحی آنتن‌های همه جهته با قطبش افقی و بهره بالا را ارائه خواهد کرد. این آنتن برای فرکانس کاری 5.8GHz که فرکانس ارتباطی نقطه به نقطه و یا نقطه به چند نقطه است، طراحی شده است. آنتن طراحی شده دارای حداکثر بهره بیش از 4dB و تلفات بازگشتی کمتر از -15dB می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Omnidirectional Antenna with Horizontal Polarization Using Cylindrical Metasurface for Point-to-Multipoint Applications.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khanjarian 1
  • Mohammad Soleimani 1
  • Vahid Nayyeri 2
1 School of Electrical Engineering, Iran University of Science and Tehcnology
2 Department of Satellite Engineering, School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article, we have designed and simulated an omnidirectional antenna with horizontal polarization. The idea used in this antenna is to use cylindrical metasurfaces to rotate the vertical to horizontal polarization. Using this method will provide the ability to design omnidirectional antennas with horizontal polarization and high gain. This antenna is designed for the working frequency of 5.8GHz, which is a point-to-point or point-to-multipoint communication frequency. The designed antenna achieves a maximum gain of more than 4dB and a return loss less than -15dB.

This article, we have designed and simulated an omnidirectional antenna with horizontal polarization. The idea used in this antenna is to use cylindrical metasurfaces to rotate the vertical to horizontal polarization. Using this method will provide the ability to design omnidirectional antennas with horizontal polarization and high gain. This antenna is designed for the working frequency of 5.8GHz, which is a point-to-point or point-to-multipoint communication frequency. The designed antenna achieves a maximum gain of more than 4dB and a return loss less than -15dB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal Polarization
  • Metasurface
  • Omnidirectional Antenna
  • Polarization Conversion