طراحی و شبیه‌سازی مبدل پهن‌باند خط هم‌محور به موجبر فاصله هوایی شیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان

چکیده

این مقاله به طراحی و شبیه‌سازی یک مبدل پهن‌باند و کم‌تلف خط هم‌محور به موجبر فاصله هوایی شیاری برای کاربردهای موج میلی‌متری می‌پردازد. ساختار مبدل پیشنهادی برای عملکرد مناسب و تبدیل مود انتشاری خط هم‌محور به مود انتشاری موجبر فاصله هوایی توسط یک خط فاصله هوایی پهن‌باند در محدوده فرکانسی باند Ka بهینه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی ساختار پشت به پشت از مبدل طراحی‌شده نشان می‌دهد که مبدل با پهنای باند بیشتر از 42% در محدوده فرکانسی 26 تا 40 گیگاهرتز، دارای تلفات عبوری کمتر از dB 5/0 بوده و تلفات بازگشتی آن بهتر از dB 19 است. نتایج بدست آمده در طراحی و مجتمع‌سازی ساختارهای موجبر فاصله هوایی برای کاربردهای مختلف مایکروویو و موج میلی‌متری حائز اهمیت است.
این مقاله به طراحی و شبیه‌سازی یک مبدل پهن‌باند و کم‌تلف خط هم‌محور به موجبر فاصله هوایی شیاری برای کاربردهای موج میلی‌متری می‌پردازد. ساختار مبدل پیشنهادی برای عملکرد مناسب و تبدیل مود انتشاری خط هم‌محور به مود انتشاری موجبر فاصله هوایی توسط یک خط فاصله هوایی پهن‌باند در محدوده فرکانسی باند Ka بهینه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی ساختار پشت به پشت از مبدل طراحی‌شده نشان می‌دهد که مبدل با پهنای باند بیشتر از 42% در محدوده فرکانسی 26 تا 40 گیگاهرتز، دارای تلفات عبوری کمتر از dB 5/0 بوده و تلفات بازگشتی آن بهتر از dB 19 است. نتایج بدست آمده در طراحی و مجتمع‌سازی ساختارهای موجبر فاصله هوایی برای کاربردهای مختلف مایکروویو و موج میلی‌متری حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Simulation of Wideband Coaxial Line to Groove Gap Waveguide Transition

نویسنده [English]

  • Davoud Zarifi
School of Electrical Engineering, University of Kashan
چکیده [English]

This paper deals with the design and simulation of a wideband and low loss coaxial line to groove gap waveguide transition for millimeter-wave applications. The proposed transition structure is optimized to work at Ka-band to transform coaxial mode into the groove gap waveguide mode by means of a wideband slot-line. The simulation results of bacj to back structure show a maximum insertion loss of 0.5 dB and a return loss better than 20 dB over 42% relative bandwidth from 26 to 40 GHz. The obtained results can be valuable for the design and integration of gap waveguide structures for different microwave and millimeter-wave applications.
This paper deals with the design and simulation of a wideband and low loss coaxial line to groove gap waveguide transition for millimeter-wave applications. The proposed transition structure is optimized to work at Ka-band to transform coaxial mode into the groove gap waveguide mode by means of a wideband slot-line. The simulation results of bacj to back structure show a maximum insertion loss of 0.5 dB and a return loss better than 20 dB over 42% relative bandwidth from 26 to 40 GHz. The obtained results can be valuable for the design and integration of gap waveguide structures for different microwave and millimeter-wave applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gap Waveguide
  • Broadband Transition
  • Coaxial Line
  • millimeter-wave