شبیه سازی تخمین اطلاعات سنسورهای بی سیم جهت بهره برداری در انواع شبکه های فرماندهی و کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه ای

چکیده

یک شبکه حسگر را مجموعه‌ای متشکل از مولفه‌های بی‌سیمی به وجود می‌آورند که در یک محیط گسترده یا محدود نصب می‌شوند و داده‌های محیطی را جمع‌آوری می‌کنند. به‌طور معمول، این شبکه‌ها بر مبنای یک نقشه مشخص در مکان‌های از پیش شناسایی شده نصب می‌شوند، اما حس‌گرها بر مبنای تحلیل‌های انجام شده در نقاط مختلفی نصب می‌شوند و از طریق امواج رادیویی یکدیگر را پیدا می‌کنند.
با توجه به پیشرفت وسیع در تکنولوژی های بی سیم برای پیدایش حسگرهای کوچک و ارزان و در نظر گرفتن این مهم در شبکه های سنسور بی سیم، این مقاله یک راه حل بهینه را برای مکان‌یابی و ردیابی اهداف متحرک نامعلوم پیشنهاد می‌کند. توسعه شبکه حسگر بی سیم با استفاده از برنامه های نظامی از جمله نظارت در میدان جنگ ایجاد شده است.
از طرفی مصرف انرژی و دقت مکان‌یابی و ردیابی، مسائل بنیادی در شبکه های سنسور هستند، لذا یکی از محدودیت های اصلی شبکه های حسگر، انرژی است. جایگذاری باتری با باتری هایی که عمر آن ها اتمام یافته است ، در هر گره سنسور غیر عملی است. بنابراین طول عمر شبکه، وابسته به عمر باتری است. از طرفی برای افزایش دقت در مکان‌یابی و ردیابی، راه حل های علمی و عملی بر پایه استنتاج نتایج شبیه سازی پیشنهاد می گردد . در انتها نیز به بررسی مدل پیشنهادی با الگوریتم مکان‌یابی و ردیابی هدف سه بعدی پرداخته خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating the estimation of information of wireless sensors for use in all kinds of command and control networks

نویسنده [English]

  • Abbas Motamed
Imam Khamenei University of Marine Sciences and Techniques
چکیده [English]

A sensor network is formed by a set of wireless components that are installed in a wide or limited environment and collect environmental data. Typically, these networks are installed in pre-identified locations based on a specific map, but sensors are installed in different locations based on analysis and find each other through radio waves.
Considering the vast progress in wireless technologies for the emergence of small and cheap sensors and considering this importance in wireless sensor networks, this paper proposes an optimal solution for locating and tracking unknown moving targets. The development of wireless sensor networks has been developed using military applications including battlefield surveillance.
On the other hand, energy consumption and accuracy of positioning and tracking are fundamental issues in sensor networks, so one of the main limitations of sensor networks is energy. Placing batteries with expired batteries is impractical in every sensor node. Therefore, the lifetime of the network depends on the battery life. On the other hand, to increase the accuracy in locating and tracking, scientific and practical solutions are proposed based on the inference of the simulation results. At the end, the proposed model with 3D target location and tracking algorithm will be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and control network
  • target location
  • moving target tracking
  • information estimation