بررسی روش های تشخیص اشیاء مبتنی بر منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

تشخیص اشیاء ، یک شیوه در پردازش تصویر و بینایی ماشین است که برای مکان یابی نمونه هایی از اشیاء، در تصاویر یا فیلم ها مورد استفاده قرار می گیرد. الگوریتم‌های تشخیص شیء، معمولاً از روش های یادگیری ماشین یا روش های یادگیری عمیق استفاده می‌نمایند. روش های تشخیص اشیاء می‌توانند تک مرحله ای یا دو-مرحله ای باشند. هم زمان این روش ها، مبتنی بر منطقه ، مبتنی برتبدیل کننده و مبتنی بر پیش-آموزش می‌باشند. همچنین، این روش‌ها مبتنی بر پیش-آموزشِ تحت نظارت و یا پیش-آموزشِ خود-نظارت ، هستند. با توجه به این که شبکه‌های عصبی پیچشی مبتنی بر منطقه ، خانواده‌ای از مدل‌های شبکه‌های عصبی پیچشی هستند که برای تشخیص اشیاء مورد استفاده قرار می گیرند، و دارای این خصوصیت می باشند که در حالتِ کاستی های طبقه بندی، علاوه بر استخراج ویژگی، اجزای بیشتری را نیز از قبل آموزش می‌دهند، در این مقاله به بررسی روش های تشخیص اشیاء مبتنی بر منطقه، با توجه به دسته بندی های اشاره شده، پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of Region-based Object Detection models

نویسندگان [English]

  • Pezhman Gholamnezhad
  • Amir Mahdi Sazdar
  • Amir Hossein Zanganeh
Faculty of Computer Engineering and Information Technology, Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology
چکیده [English]

Object detection is a method in image processing and machine vision that is used to locate samples of objects in images or videos. Object detection algorithms usually use machine learning methods or deep learning methods. The object recognition methods can be single-stage or two-stage. At the same time, these methods are based on the region, based on the transformer and based on pre-training. Also, these methods are based on supervised pre-training or self-monitoring pre-training. Considering that region-based convolutional neural networks are a family of convolutional neural network models that are used to detect objects, and have the characteristic that in the case of classification deficiencies, in addition to extracting feature, more components are also taught in advance, in this article, the method of detecting objects based on the region, according to the mentioned categories, is discussed. Also, the performance criteria used in the detection methods of mentioned objects are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-supervised pre-training object detection
  • Region-based object detection
  • Region-based Convolutional Neural Networks (R-CNN)
  • Low-shot object detection