تشخیص دود در تصاویر ویدیویی ثابت با استفاده از مشخصه های حرکتی و رنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

الگوریتم کارآمدی جهت تشخیص دود روی سکانس های تصاویر ویدئویی رنگی حاصل از دوربین ساکن مطرح گردیده است. الگوریتم پیشنهادی ما در این تحقیق خصوصیات دینامیک و استاتیک دود را لحاظ می کند و از گام های اساسی مختلف تشکیل شده است: قسمت بندی نواحی با حرکت آهسته و پیکسل ها در فریم ورودی جاری دوربین بر اساس الگوریتم تفریق پس زمینۀ انطباقی؛ ترکیب نواحی با حرکت آهسته با پیکسل ها به شکل حباب بوده و طبقه بندی حباب های حاصل از مرحله قبل. از روش تفریق پس زمینۀ انطباقی در مرحلۀ تشخیص حرکتی استفاده گردیده است. طبقه بندی حباب ها بر با ستفاده از محاسبۀ جریان نوری، بررسی کنتراست وِبر است و مسیر اولیه انتشار دود را نیز در نظر می گیرد. سکانس های واقعی دوربین های امنیتی با استفاده از الگوریتم ما برای تشخیص دود استفاده گردیده است. مجموعه ای از نتایج آزمایشی تصاویر ویدیویی در این مقاله ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smoke detection in still video images using motion and color features

نویسنده [English]

  • JAMSHID SARDARI
Ph.D. student, Islamic Azad University Science and Research Branch
چکیده [English]

An efficient algorithm for smoke detection on sequences of color video images obtained from a still camera has been proposed. Our proposed algorithm in this research takes into account the dynamic and static properties of smoke and consists of different basic steps: segmentation of slow moving areas and pixels in the current input frame of the camera based on the adaptive background subtraction algorithm; The combination of slow moving areas with pixels in the form of bubbles and the classification of bubbles from the previous step. The adaptive background subtraction method has been used in the motion detection stage. The classification of bubbles is based on the calculation of optical flow, checking the Weber contrast, and also considers the initial path of smoke diffusion. Real sequences of security cameras have been used for smoke detection using our algorithm. A series of experimental results of video images are presented in this article.

Translate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smoke detection
  • video images
  • background subtraction algorithm
  • Weber contrast check